Shanghai APCOM Compressor Machine Co., Ltd.
Bởi {0}
logo
Shanghai APCOM Compressor Machine Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Máy Nén khí
Thứ tự xếp hạng6 bán chạy nhất trong Các phụ tùng của máy nén khíTotal trading staff (3)Years in industry(18)Total floorspace (1,000㎡)On-site material inspection